System operacyjny

www.kwadrat.slupsk.pl

Każdy z posiadanych komputerów obojętnie, jakiej klasy sprzętem jest, jakie ma parametry czy też, przez jaką firmę został stworzony, charakteryzuje się jedną rzeczą.

Aby mógł dobrze działać potrzebuje systemu operacyjnego, który to umożliwi.

Opis pojęć informatycznych jest czasami bardzo trudny dla osób niezajmujących się tą tematyką, bywa nie zrozumiały i bardzo skomplikowany, jednakże, aby zrozumieć istotę działania komputera należy poznać i zrozumieć ich treść.

Skupiając się na pojęciu systemu operacyjnego zwanego czasami „OS”, nazwa pochodząca z języka angielskiego „Operating System”, myślimy o środowisku programów komputerowych tworzących łącznie główną platformę, pozwalającą na działanie oprogramowania, które zostało zainstalowane w tym systemie.

Jest to zespół programów, nadrzędnych, sterujących a także nadzorujących, które stanowią swoiste połączenie, między osobą użytkującą komputer a nim samym.

Dla umożliwienia odpowiedniego funkcjonowania i działania sterują nim, dostarczają zestawu środków i możliwości pozwalających na kodowanie, projektowanie, uruchamianie a także codzienną ich eksploatację.