Podział systemów operacyjnych

Generalnie systemy operacyjne funkcjonujące na komputerze podzielić możemy na dwie zasadnicze grupy.

Pierwszą z nich stanowią systemy operacyjne przypisane, ze względu na sposób, w jaki komunikują się z jego użytkownikiem.

W obrębie tej grupy mamy systemy tekstowe, w której komunikacja przebiega na zasadzie i przy pomocy odpowiednich komend, które zostają wprowadzone z linii poleceń.

Wyróżnić możemy także systemy graficzne w obrębie, których komunikacja przebiega przy pomocy symboli graficznych, ikon oraz okienek.

Obsługa tegoż systemu polega na posługiwaniu się symbolami przypisanymi do poszczególnych zadań, których wykorzystanie możliwe jest dzięki posługiwaniu się myszą lub też klawiaturą.

Drugą grupą, według której podzielone zostały OS-y, jest kategoria architektury systemu.

Wyróżnić tutaj możemy systemy monolityczne, o prostej strukturze, jednozadaniowe a także warstwowe, czyli takie, które umożliwiają realizację kilku zadań w tym samym czasie.

Umożliwiają na przykład drukowanie tekstu i w tym samym czasie jego edytowanie.