Barwa światła

www.poprawkonwersje.pl krzesła do gastronomii

Jednym z podstawowych terminów w oświetleniu jest barwa światła. Znajomość tego pojęcia jest bardzo istotne, bowiem zaobserwowano, że wygląd danego przedmiotu, jak i jego postrzeganie może ulegać zmianie pod wpływem różnych źródeł światła. Z tego powodu wprowadzono termin wskaźnik oddawania barw (Ra). Najwyższa wartość tego wskaźnika wynosi 100. Taką wartość posiada światło dzienne oraz niektóre lampy żarowe.

Te źródła światła, który mają ten wskaźnik najbardziej zbliżony do maksymalnej wartości, cechują się najlepszym oddawaniem barwy. W niektórych branżach przemysłu stosuje się wyłącznie takie światło, którego Ra jest jak najbardziej zbliżona do 100. Szczególnie istotne jest to w przemyśle tekstylnym bądź poligraficznym. Nieco mniejsze wartości Ra są wymagane w szkołach, uczelniach wyższych czy w sklepach i biurach. Średnie bądź małe wartości tego wskaźnika są dopuszczalne w magazynach, kotłowniach, odlewniach.

Przyjmuje się, że tam gdzie pracują ludzie, wartość Ra powinna być możliwie wysoka.